Akciğer Kanserinde Tarama Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tarama Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tarama Yöntemleri konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğer kanserinin metastaz potansiyeli ve genel popülasyon uygulanabilen etkin erken tarama programları olmayan hastalık olması yüksek ölüm oranlarını açıklayabilir. Bunun bir nedeni de akciğer kanserinin yaklaşık ¼ oranını KHAK olması ve tanı anında uzak metastaz yapmış olmalarıdır. Bu nedenle KHDAK’nin maksimum yüzde 2’ i erken evre cerrahi ile tedavi edilebilir.

İdeal tarama yöntemi, erken dönemde kanseri belirleyebilen ve motrtaliteyi azaltan özellikte olmalıdır. Çoğunlukla akciğer kanseri tanı anında klinik belirti verir ve bu belirtiler genellikle ileri evre akciğer kanserli hastalarda izlenir. Beş yıllık sağ kalım yüzde 15.6’dır. Bu nedenle akciğer kanserini erken dönemde yakalamak için hastalığı henüz belirti vermediği dönemde saptayabilen tarama programları gereklidir.

TARAMA YÖNTEMLERİ:

1- AKCİĞER GRAFİSİ VE BALGAM SİTOLOJİSİ

Erken tanı konulan hastalar olmuş ancak genel sağ kalım, düzenli olarak tarama yapılan grupla karşılaştırılan kontrol grubuna göre farklılık bulunmamıştır.

2- DÜŞÜK DOZ BİLGİSAYRLI TOMOGRAFİ

Akciğer grafisine göre kanser saptama oranı yüzde 50’lere varan oranda yüksek bulunmuş . Özellikle sigara içen hastalarda daha anlamlı olduğu belirtilmekte.

İdeal tarama yöntemi: Herhangi bir şikayeti olmayan, yaşları 50-80 arasında, yılda 30 paketten fazla sigara içme öyküsü olan veya 15 yıl içerisinde sigarayı bırakmış olmak.

Taramada amaç akciğer kanserini erken evrede yakalamak. Bu amaçla rezeksiyon yapılabilirliğinde hedefine ulaşmış olur.

AKTİF SİGARA İÇEN KİŞİLER HİÇ  SİGARA İÇMEMİŞ KİŞİLERLE KARŞILŞTIRILDIĞINDA AKCİĞER KANASERİNE YAKALANMA ORANI 20 KAT FAZLADIR VE AKCİĞER KANSERİNE YAKALANAN KİŞİLERİN  YÜZDE 90‘ININ TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANICISI OLDUĞU SAPTANMIŞTIR.

AKCİĞER KANSERİ İÇİN SAPTANAN BİYOBELİRTEÇLER NELERDİR?

P53’e karşı oluşan antikorlar ilk saptanan biyobelirteçtir.

miRNAs diğer biyobelirteçtir.

Akciğer Kanserinde Tarama Yöntemleri hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.