Akciğer Kanserinde Prognoz (Öngörü) Nasıldır?

Akciğer Kanserinde Prognoz (Öngörü) Nasıldır?

Akciğer Kanserinde Prognoz (Öngörü) Nasıldır? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğer kanserinin seyrinde klinik ve biyolojik faktörler rol oynamaktadır. En önemlisi de:

TNM hastalığın evresi, tümörün hücre tipi, hastanın yaşı, cinsiyet ve performası, çeşitli laboratuvar değerleri ve moleküler belirteçlerden oluşmaktadır.

EGFR ve Kras mutasyonları gibi belirtecin, operasyon öncesi PET taramada gösterilen hipermetabolizmanın özellikle Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri başta olmak üzere sağ kalım ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Ameliyat edilemeyen akciğer kanserinde kalsiyum yüksekliği, CEA ve laboratuvar parametreleri önemlidir.

KHAK de albümin bağımsız bir prognostik faktördür.

Akciğer kanserinin çoğu ileri evrede tanı konulduğu için yaklaşık yüzde 80-85’i ameliyat edilememektedir.

Akciğer kanserine radyoterapi ve kemoterapideki gelişmelere rağmen, akciğer kanseri tedavisinde cerrahi en önemli yeri tutar.

Akciğer Kanserinde Prognoz (Öngörü) Nasıldır? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.