Akciğer Kanserinde Mediastinoskopi Operasyonları

Akciğer Kanserinde Mediastinoskopi Operasyonları

Akciğer Kanserinde Mediastinoskopi Operasyonları konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Mediastinoskopi göğüs cerrahisinin en yaygın uygulanan operasyonları arasında yer almaktadır. Özel bir aletle (ya video yada normal mediastinoskop ) ile  boyundan yapılan kesi ile soluk borusu üzerinden girilerek her iki akciğer zarı arasında kalan kısımda (mediastende) bulunan lenf bezelerinden biyopsi yapılması işlemidir.

Genelde akciğer kanseri evrelemesi, patolojik görünümlü mediasten lenf nodunu örnekleme  (tüberküloz, sarkoidoz gibi) ve mediasten kitlelerinin tanı konması aşamasında yapılmaktadır.

MEDİASTİNOTOMİ

Standart mediastinoskopi ile ulaşılamayan sol taraf aort üzerindeki ve pulmoner arter üzerindeki lenf bezelerine ulaşma yöntemidir. Strenum (iman tahtası) sol tarafından 2. veya 3. kaburga üzerinden yapılan bir kesi ile hedeflenen bölgeye ulaşılır.  

Genelde akciğer kanseri evrelemesi için kullanılır ancak mediasten lenf nodu patolojisinde ve metisten kitlelerinde tanı koymak için yapılır.

Akciğer Kanserinde Mediastinoskopi Operasyonları hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.